Dobrovolnictví Temperi 2019

Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu Statutárního města České Budějovice na podporu v sociální oblasti v roce 2019.

Datum realizace:

1.1. 2019 – 31. 12. 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit financování a další kvalitní realizaci dobrovolnických aktivit v naší organizaci.

 Popis a aktivity projektu

Dobrovolnictví Temperi má dvě části – sociálně preventivní program Pět P a Doučování. Realizaci má na starosti koordinátorka dobrovolníků, dobrovolníci jsou na svou činnost odborně připraveni v rámci školení, je s nimi sepsána smlouva o spolupráci, jsou pojištěni a účastní se skupinových supervizí.

Program Pět P je určen pro děti ve věku 5-17 let (doporučí je odborníci), které jsou ohroženy nepříznivými podmínkami, ve kterých vyrůstají. Je to nezastupitelná alternativní péče “jeden na jednoho” pro výraznou část dětské populace. Dvojice dítě-dobrovolník se schází 1x týdně na 2-3h po dobu min. 1 roku. Největší přínos je ve zdravém kamarádském vztahu, ve smysluplném trávení volného času, v pozitivní emoční zkušenosti a posílení autonomie, sebedůvěry a samostatnosti dítěte.

Cílem Doučování je především podpora dětí v počátečních etapách školního vzdělávacího procesu, aby získaly návyky k pravidelné přípravě do školy a byly motivovány k dalšímu vzdělávání již bez další podpory. Doučování je pravidelné, dlouhodobé, individuální. Dobrovolník využívá k doučování didaktické pomůcky vhodné pro děti školního věku, připravuje si pro doučování zábavné interaktivní aktivity. Podporuje dítě v jeho samostatnosti, pomáhá posilovat silné stránky dítěte, motivuje jej.

 Cílová skupina:

Děti klientů sociálních služeb Temperi a dále děti doporučené odborníky ve věku 5 – 17 let (děti, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými podmínkami)

Místo realizace

České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.