Dobrovolnictví Temperi pokračuje

Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu Dobrovolnická služba 2017 Ministerstva vnitra ČR.

Datum realizace

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Projekt je složen ze tří hlavních aktivit:

  • mentoringový sociálně preventivní program Pět P (založený na vytvoření blízkého kamarádského vztahu s dospělým dobrovolníkem)
  • doučování dětí z pěstounských a sociálně slabých rodin
  • zajištění aktivit pro děti z pěstounských rodin v době povinného vzdělávání pěstounů.

 Cíle jednotlivých aktivit:

Program Pět P – cílem je prevence rizikového chování (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), obohacení sociálního zázemí dítěte a zvýšení kvality života ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity.

Doučování – cílem je především podpora dětí v počátečních etapách školního vzdělávacího procesu, aby získaly návyky k pravidelné přípravě do školy a byly motivovány k dalšímu vzdělávání již bez další podpory.

Pravidelné hlídání dětí při vzdělávání jejich zákonných zástupců/pěstounů  – primární cílem je zajistit péči o děti v době, kdy se jejich zákonní zástupci absolvují vzdělávací kurs v naší organizaci. Přidruženým cílem je poskytnout dětem možnost strávit smysluplně volný čas při zábavných, sportovních i naučných aktivitách.

Cílová skupina:

Děti žijící v sociálně slabých rodinách, děti ohrožené šikanou a dalšími rizikovými jevy, děti s lehkým stupněm postižení (mentální či psychické), děti se složitou rodinnou situací (rozvody, úmrtí, etc.), děti v pěstounské péči.

Místo realizace

České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.