Doprovázení rodičů a dětí při řešení situace před/během/po rozvodu nebo rozchodu

Projekt je finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro 2019 v rámci dotačního programu Rodina.

Základní informace

Název projektu: Doprovázení rodičů a dětí při řešení situace před/během/po rozvodu nebo rozchodu

Registrační číslo projektu: 16174

Datum zahájení: 01. 02. 2019

Datum ukončení: 31.12.2019

Místo realizace: SO  ORP České Budějovice

Leták Temperi – Rodičem i po rozchodu PDF

Cíle projektu

  • Obnovení schopností komunikace mezi rodiči a posílení odpovědného chování k dítěti.
  • Prostřednictvím podporovaného setkávání zajistit kontakt dítěte s druhým rodičem, který ho nemá v péči.
  • Prostřednictvím asistence při předávání zajistit důstojné předání dítěte druhému rodiči.

Klíčové aktivity

  • Stabilizace situace při a po rozchodu rodičů

Pro rodiče a děti v zátěžových situacích spojených s rozvodem/rozchodem je důležité získat náhled na situaci, na svoje chování a prožívání (např. rodič si uvědomí dopady svého chování na dítě včetně toho, že nebude s dětmi mluvit o tématech, která jsou záležitostí dospělých). Dále je pro rodiče a zejména děti zásadní obnovit pocit stabilního prostředí, zachovat co nejvíce rodinných tradic a rituálů a především udržet kontakt dítěte s druhým rodičem. To předpokládá, že rodiče budou respektovat důležitost role matky i otce v životě dítě a nebudou manipulovat s dítětem proti druhému rodiči, zachovají konstruktivní komunikaci tak, aby mohlo docházet k domluvě na podstatných věcech týkajících se především potřeb dětí. Jedná se např. o vzájemnou dohodu rodičů v oblasti zájmů dítěte, dodržování předávání informací o zdravotním stavu dětí, jednotného postupu při výchovných záležitostech.

  • Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem

Před realizací podporovaného setkávání (dále též PS) naplánuje sociální pracovnice úvodní přípravná setkání s rodiči a dítětem (jedná se o individuální schůzky v počtu 1-2x s každým rodičem a 1-2x s dítětem). Cílem těchto setkání je zjištění potřeb a představ všech zúčastněných s akcentem na zájmy dítěte a následné dohodnutí reálné zakázky, která bude součástí uzavřené dohody mezi oběma rodiči a organizací. V rámci přípravného setkání budou prokonzultována a nastavena pravidla a náplň činnosti při PS. PS budou probíhat v počtu 6-8 s max. délkou 120 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS). Po celou dobu PS bude přítomna sociální pracovnice. Po proběhnutém PS bude nabídnuta možnost sdílení emocí a obav dítěte a též rodiče. Cílem této aktivity je dopomoc při nastavení následného styku dítěte s rodičem bez přítomnosti organizace

  • Asistované předávání dítěte druhému rodiči

Před realizací asistovaného předání (dále též AP) naplánuje sociální pracovnice úvodní přípravné setkání s rodiči a dítětem (jedná se o individuální schůzky v počtu 1-2x s každým rodičem a 1-2x s dítětem). Cílem těchto setkání je zjistit potřeby a představy všech zúčastněných s akcentem na zájmy dítěte a též dojednat pravidla a náplň činnosti při AP. Následně bude dojednána reálná zakázka, která se stane součástí písemné dohody mezi oběma rodiči a organizací. Asistovaná předání budou probíhat v terénu příp. v ambulanci organizace v počtu 6-8 s max. časovou dotací 30 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS). Po celou dobu bude přítomna sociální pracovnice. Po každém proběhnutém AP bude nabídnuta možnost sdílení emocí a obav dítěte a rodiče s cílem dopomoci při nastavení předání dítěte druhému rodiči bez přítomnosti organizace.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Hana Francova, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít