Informace o Pět P

  • Co nabízí program Pět P Vašemu dítěti?

Možnost poznat svět mimo rodinu v doprovodu důvěryhodného člověka – dobrovolníka našeho programu. Je to příležitost prožít blízký kamarádský vztah, naučit se něco nového, strávit volný čas smysluplnými aktivitami.  Dítě se také učí samostatnosti – bude si společně se starším kamarádem či kamarádkou plánovat program schůzek, bude se učit držet slovo, přijít včas.

  • Kdo jsou dobrovolníci a jaká je jejich motivace?

Dobrovolníkům programu Pět P je více než 18 let a procházejí výběrem a školením pod vedením zkušeného týmu lektorů. Jak název napovídá, programu se dobrovolníci zúčastňují ve vlastním volném čase bez nároku na peněžitou odměnu. Jejich motivací je vztah k dětem, ochota pomoci jim, touha dozvědět se více o sobě, pocit užitečnosti i zážitek legrace a možnost vrátit se do dětství, či připravit se na vlastní rodičovství nebo povolání.

  • Jak probíhají schůzky se starším kamarádem či kamarádkou?

Schůzky dítěte a dobrovolníka se konají 1x týdně na 2 – 3 hodiny (min. 1 rok) a probíhají hlavně tak, že se oba dohodnou. Vy jako rodič máte právo vědět, kam na schůzku jdou a co budou dělat. V případě Vašich jakýchkoli připomínek jste ve spojení  s koordinátorem/pracovníkem programu Pět P.

  • Co je potřeba udělat pro zapojení vašeho dítěte do programu Pět P?

V první řadě je potřeba spojit se s koordinátorem/pracovníkem programu Pět P (viz Kontakty) a domluvit si s ním schůzku. Koordinátor Vám na ní vše vysvětlí a bude se ptát na informace ohledně vaší rodiny a hlavně dítěte (jaké je, co jej baví, kam chodí do školy, jaké má trápení atd.). Druhá schůzka probíhá formou rozhovoru koordinátora s dítětem. Poté jste zařazeni do evidence a hledáme pro Vaše dítě vhodného kamaráda či kamarádku. Při vytipování budoucí možné dvojice kontaktujeme Vás i dobrovolníka a domluvíme první společnou schůzku v naší organizaci, kde se navzájem představíme, zopakujeme základní pravidla programu Pět P, a pokud všechny strany souhlasí, přistoupíme k sepsání Smlouvy o spolupráci.

Další informace o programu Pět P

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2019 Temperi o.p.s.