Kamarádství jako prevence

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu Nadačního fondu Albert „Bertík pomáhá 2017“.

Datum realizace

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cíl projektu

Cílem je prevence rizikového chování (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), který se naplňuje dílčím cílem, a to navázáním blízkého přátelského vztahu dítěte s dobrovolníkem.

 Aktivity projektu

  • Nábor a výcvik dobrovolníků
  • Vyhledávání klientů a práce s nimi
  • Schůzky dvojic
  • Supervize
  • Prezentace a propagace programu

 Cílová skupina:

  • Rizikové děti

Místo realizace

České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.