Kontakt Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

    Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

    ©2014–2021 Temperi o.p.s.