Nechci být už sám

Projekt byl podpořen v rámci projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Název projektu: Nechci být už sám

Datum zahájení: 01. 07. 2020

Datum ukončení: 30. 6. 2021

Výše nadačního příspěvku: 232.500,- Kč

Místo realizace: České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Cíl projektu

Cílem našeho projektu je podpořit 40 dětí s různým typem postižení (tělesné, mentální, poruchy psychického vývoje atd.) a se složitou rodinnou situací při jejich začleňování do běžného života. Pomocí intenzivního individuální vztahu a podpoře s jedním proškoleným dobrovolníkem se dítě učí samostatnosti (např. si domlouvat schůzky, jezdit MHD, objednat si v cukrárně), posiluje se jeho sebedůvěra a sociální kompetence. Pro mnohé děti je to také jediná možnost zažít bezpodmínečný přátelský vztah, mít pozitivní vzor.

Dílčím cílem je umožnit těmto dětem zažít nové aktivity a zážitky v bezpečném prostředí ostatních dětí a dobrovolníků, kde se zároveň učí spolupráci, komunikaci a přijímání ostatních.

Popis a aktivity projektu

Pravidelné schůzky jednoho dobrovolníka s jedním dítětem – jedná se o individuální pravidelné setkávání dítěte a dobrovolníka, obvykle 1x týdně na 2 – 3h. Dvojice se schází minimálně 1 rok. Dobrovolník je pro dítě kamarádem a průvodcem v jeho obtížných životních situacích, zamezuje jeho sociálnímu vyloučení. Hlavní náplní jejich schůzek je kamarádství a smysluplné trávení volného času. Dobrovolník si s podporou koordinátora připravuje aktivity, které jsou zábavné a prospěšné pro rozvoj dítěte, akceptuje dítě takové jaké je, je mu oporou a vzorem. Dvojice dělají činnosti společně, např. bazén, kino, muzeum, stolní hry, hřiště.

Víkendové pobyty a společné akce pro děti a jejich dobrovolníky – děti stráví se svými dobrovolníky intenzivně delší čas, a to mimo rodinu. Pro některé z nich je to jediná šance strávit pohodový a zážitky nabitý víkend.  Víkendy jsou vždy tematicky laděny a děti se naučí mnoho nových dovedností, mají možnost si vyzkoušet práci s různými materiály a jsou jim zprostředkovány pro ně nevšední zážitky (např. stezka odvahy, koncerty, výlety).  Víkendy jsou realizovány 2x/rok, využíváme různých skautských základen a stravování zajišťujeme sami. Každý měsíc je také připravena společná akce pro děti a dobrovolníky – jde o nevšední zážitky pro tyto děti – např. bowling, lezecká stěna, kino, a především o navázání dalších vrstevnických vztahů.

Příprava dobrovolníků a jejich průběžná podpora, vzdělávání a supervize – než se dobrovolník zapojí do přímé práce s dětmi, absolvuje 20 hodinový výcvik/školení. Součástí výcviku jsou také psychologické testy a pohovor s psychologem. S každým dobrovolníkem je sepsána smlouva o spolupráci a je pojištěn. Supervize se koná každý měsíc (kromě letních prázdnin) v prostorách organizace a probíhá skupinovou formou v bezpečném prostředí. V průběhu dobrovolnické činnosti také zabezpečujeme neustálé vzdělávání dobrovolníků, a to formou různých zajímavých přednášek na témata přiléhavé k projektu či formou teambuildingu.

Cílová skupina:

Děti klientů sociálních služeb Temperi a dále děti doporučené odborníky ve věku 5 – 18 let (děti ohrožené, s určitým typem znevýhodnění, např. sociální, DMO, PAS atd.)

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít