Vzdělávání pěstounů

Temperi, o.p.s., nabízí vzdělávání, které je určeno pro pečující osoby a osoby v evidenci. Vzdělávací kurzy realizujeme pro pěstounské rodiny, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče a dle zájmu též pro rodiny, se kterými nemáme uzavřenou Dohodu. Obsah vzdělávacích kurzů je v souladu s vyhláškou č. 437/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Kurzy jsou garantovány odborníky z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti s přednáškovou činností.

Aktuální vzdělávací kurzy

Vzdělávání pečujících osob – PODZIM 2020 PDF

Stálá nabídka vzdělávacích kurzů

Nabízené přednášky:

Odměny a tresty jakou součást výchovy dítěte v harmonické rodině
Při výchově dítěte se takřka každodenně setkáváme s nutností zasáhnout pomocí různých výchovných opatření. V tomto smyslu je důležité ujasnit si, co je a co není odměna, jaké jsou rozdíly mezi tresty a přirozenými důsledky chování dítěte, jaká jsou rizika při využívání odměn a trestů.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Zdravá autorita. Alternativní výchovné směry
K pozitivnímu ovlivnění chování dítěte je žádoucí využívat zdravou autoritu. Ta vede děti k zodpovědnosti a posilování partnerskému vztahu mezi rodičem a dítětem.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Dítě a škola. Domácí příprava dítěte, pomoc s učením. Zásady efektivního učení
Domácí příprava dítěte vychází z individuálních schopností a dovedností dítěte, lze však stanovit několik zásadních principů, které lze použít všeobecně. Patří k nim např. motivace dítěte, řád při vzdělávání. Rodič by též měl podporovat samostatnost a tvořivost dítěte.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Je vůbec někde bezpečno? Nástrahy, které na děti číhají v souvislosti se závislostmi (návykové látky, kyberprostor)
Užívání kyberprostoru má svá specifika, která kromě jiného s sebou nesou rizika závislostí či kyberšikany. Seminář je zaměřen na popis a prevenci těchto jevů.
Lektorka: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Význam mimoslovní komunikace v péči o dítě
Při výchově dítěte je nezbytné umět pracovat, využívat a rozpoznávat sdělované informace prostřednictvím různých gest, doteků, pohledů a postojů.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Agresivní projevy dítěte a jejich zvládání, syndrom, týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Každý z nás se s agresí v životě setkal, ať už to bylo u dětí ve vztahu k jejich vrstevníkům, příp. u dospívajících v souvislosti s ničením majetku. Záleží na rodiči, zda bude tyto projevy sledovat již v raném věku a pomáhat dítěti si je uvědomovat a pracovat s nimi. Agresivní projevy mohou být v přímé souvislosti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Opravdu zlobí, nebo je to jinak? Porucha pozornosti s hyperaktivitou (syndrom ADHD a specifické poruchy učení)
Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své vychovatele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich porucha řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Stres a relaxační techniky
V péči o dítě dochází k různým situacím, které mohou vyvolat napětí a akutní pocit přetížení. Se stresem je vhodné umět pracovat a využívat vhodné postupy k jeho uvolnění.
Lektorka: PhDr. Libuše Vlášková

Doplňující informace:

Časová dotace přednášky: 3 hodiny
Velikost vzdělávací skupiny je stanovena s ohledem na výukové potřeby na 10 – 15 osob.
Cena je kalkulována dle dohody.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Mgr. Hana Francová, Ph.D.
T: + 420 702 571 757
E: hana.francova@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2021 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít