Program Pět P

Realizace programu Pět P byla podpořena nadačním příspěvkem Nadačního fondu J&T, se kterým program Pět P již dlouhodobě spolupracuje.

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2017

Cíle projektu

Cílem nadačního příspěvku je podpořit fungování dobrovolnického programu Pět P – sociálně preventivního programu pro děti ve věku od 5 do 17 let. Realizaci programu má na starosti koordinátor, který vybírá dobrovolníky (starší 18 let), připravuje výcvik dobrovolníků, spolupracuje s rodiči dětí zařazených do programu, provádí odborný monitoring nad aktivitami dobrovolníka s dítětem, vede individuální dokumentaci o dobrovolnících a dětech, atd. Dobrovolník musí absolvovat úvodní výcvik včetně psychologických testů a v průběhu scházení se se svým mladším kamarádem docházet na pravidelná supervizní setkání dobrovolníků s koordinátorem a supervizorem.

Hlavními obecnými cíli programu jsou prevence rizikového chování (alkohol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže apod.), obohacení sociálního zázemí dítěte a zvýšení kvality života ohrožených dětí nalezením vhodné aktivity. Prostřednictvím cesty k naplňování hlavních cílů programu jsou naplňovány i dílčí cíle jako navázání blízkého přátelského vztahu dítěte s dobrovolníkem, možnost zažít si ve vztahu s dobrovolníkem pocit důvěry a přijetí, což vede ke zvyšování sebedůvěry a sebevědomí dětského klienta. V prostředí bezpečného vztahu s dobrovolníkem se dítě prakticky učí dovednostem, které mu potom mohou pomoci v rozvíjení přirozených vztahů ve vrstevnické skupině a rodině. Program dává dítěti možnost smysluplně strávit volný čas a získat nové zážitky, ukazuje dítěti jiné formy trávení volného času, než které dosud poznalo.

Aktivity projektu

  • nábor a příprava dobrovolníků
  • vyhledávání vhodných klientů a práce s nimi
  • schůzky dvojic – základním principem programu jsou pravidelné schůzky dobrovolníka s dítětem v intervalu 1x týdně na 2 – 3 hodiny po dobu minimálně jednoho roku
  • supervize dobrovolníků – průběžná supervize dobrovolnické činnosti je nutností, bez níž by kvalitní činnost dobrovolníků nebyla možná.
  • společné akce pro dvojice – odpoledne či víkendové pobyty

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti ve věku 5 – 17 let, jejichž vývoj je nebo může být ohrožen nepříznivými podmínkami, ve kterých dítě žije a vyrůstá. V Českých Budějovicích jsou do programu Pět P nejčastěji zapojeny děti, které pocházejí ze sociálně slabých či neúplných rodin ohrožených sociálně patologickými jevy, děti z problematického rodinného zázemí a děti se zdravotním znevýhodněním (tělesné, mentální či smyslové postižení). Zapojujeme také děti z pěstounských rodin či děti adoptované, děti se specifickými poruchami učení a poruchami chování a děti ohrožené šikanou.

Místo realizace

Do programu Pět P tedy může být zařazen chlapec či dívka, žijící v našem městě či blízkém okolí (zhruba do 15km od Českých Budějovic).

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít