Psychologická a psychoterapeutická práce s rodinami při rozchodu a rozvodu rodičů

Projekt je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pro 2017 v rámci dotačního programu Rodina.

Základní informace

Název projektu:                     Psychologická a psychoterapeutická práce s rodinami při rozchodu a rozvodu rodičů

Registrační číslo projektu:   14496

Datum zahájení:                     01. 01. 2017

Datum ukončení:                   31. 12. 2017

Místo realizace:                      SO ORP České Budějovice

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zmírnit dopady rozchodu a rozvodu rodičů na děti; podpořit komunikaci a spolupráci rodičů včetně jejich rodičovských kompetencí během rozvodu i v období po rozvodu a eliminovat konflikty rodičů i konflikty pramenící z loajality dětí, a to u rodin, které jsou v péči orgánu SPOD ve SO ORP České Budějovice.

Projekt je zaměřen na:

 • podporu a zlepšení komunikace v rodině, podporu a zvýšení rodičovských kompetencí
 • podporu při dosahování a realizaci interních dohod mezi rodiči, které se týkají péče o dítě
 • získání náhledu na situaci v rodině, na svoje chování a prožívání
 • na přípravu a realizaci asistovaného styku
 • eliminaci následků a dopadů rozvodu rodičů na psychiku dětí
 • pomoci dětem se vyrovnat se ztrátou související s rozpadem rodiny a odloučení od rodičů/rodiče
 • poskytování psychologického poradenství rodičům
 • poskytování sociálního a sociálně právního poradenství

Při práci s klienty využíváme:

 • diagnosticko-terapeutickou projektivní metoda Sandplay (práce s dětmi, s rodiči, s celou rodinou)
 • arteterapii s dětmi a rodiči – individuální či skupinovou formou
 • psychoterapeutickou práci se Sadou projektivních koláží (s rodiči)
 • psychoterapii pro rodiče – individuální, párová a skupinová psychoterapie
 • psychoterapii pro děti – individuální, párová a skupinová psychoterapie
 • rodinnou terapii
 • psychodiagnostiku

Odpovědná osoba za realizaci tohoto projektu: Lenka Motlová

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.