Rodičem i po rozchodu

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje “Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje“ pro rok 2019 a „Dotačního programu města České Budějovice“ na podporu sociální oblasti v roce 2019.

Statutární Město České Budějovice 

Název projektu: Rodičem i po rozchodu

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Datum ukončení: 31.12.2019

Místo realizace: SO  ORP České Budějovice

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na rodiny, které prochází rozvodem (rozchodem) příp. rozvod již proběhl, ale konflikty týkající se péče a výchovy dětí přetrvávají mezi rodiči i nadále.

Cíle a jednotlivé aktivity projektu vychází z faktu, že někteří rodiče nedostatečně reflektují potřeby dítěte a jeho nezadatelná práva (např. právo na kontakt s oběma rodiči) a upřednostňují svoje zájmy na úkor zájmů dítěte. Někteří z nich tak jednají z neznalosti, někteří se nerespektování prospěchu dítěte dopouští vědomě a opakovaně.

Aktivity projektu

  • příprava a realizaci podporovaného setkávání v situaci, kdy dítě nebylo dlouhodobě v kontaktu s druhým rodičem, příp. tento kontakt zejm. z důvodu manipulace prvního rodiče odmítá. Rodič a dítě jsou připraveni na společná setkání, znají pravidla podporovaného setkání stanovená organizací, případně mají vytvořena další individuální pravidla. Rodiče získají schopnost efektivněji se domlouvat při předávání dítě i po skončení podporovaných setkání.
  • příprava a realizace asistovaného předávání v situaci, kdy přechod dítěte od jednoho rodiče k druhému je vyhrocený a pro dítě traumatizující. Rodič a dítě jsou připraveni na společná setkání, znají pravidla asistovaného předávání stanovená organizací. Rodiče získají schopnost při předávání dítě efektivněji komunikovat, nevytvářet konfliktní situace i po skončení asistence.
  • poskytnutí bezpečného prostoru pro společné jednání rodičů zaměřeného na vyjasnění si svých rolí, získání náhledu na vzniklou situaci a své prožívání, uvědomí si dopadů svého chování na dítě. Přítomný sociální pracovník pomáhá dojít k domluvě mezi rodiči na podstatných věcech týkajících se především potřeb dětí (např. v oblasti zájmů dítěte, předávání informací o zdravotním stavu dětí, jednotného postupu při výchovných záležitostech).

Nabídnutá odborná pomoc v podobě uvedených aktivit tak reaguje na širokou škálu problémů, které se v rozvodové či porozvodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží zásady Cochemské praxe, která se v českých podmínkách pomalu začíná realizovat. Obecně prospěšná společnost Temperi je společně s dalšími odborníky na rodinné konflikty zapojena do společných přípravných schůzek, které mají za cíl Cochemský model prosazovat i v českobudějovickém regionu. Projektové aktivity mohou výrazně přispět k efektivnímu řešení nepříznivé rodinné situace zejm. ke kooperaci s druhým rodičem tak, aby uměli najít dohodu a smír při výchově jejich dítěte a snažili se tyto dohody naplňovat.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Iveta Švecová

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít