Rodičovský klub

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 „Centrum pomoci pro rodiny s dětmi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Rodičovský klub nabízí pravidelné setkávání rodičů z Českých Velenic za účelem výměny informací a sdílení zkušeností. Rodičovská setkávání současně slouží k rozvoji rodičovských kompetencí a podpoře zodpovědného rodičovství.

Co Vám klub poskytne?

  • nácvik rodičovských dovedností z oblasti péče a rozvoje dítěte, předávání informací k různým oblastem a fázím rodičovství
  • rozebírání modelových situací, které jsou vždy tematicky zaměřeny (na zvýšení motivace najít zaměstnání a získat legální příjem, na zvýšení efektivity a motivace učení dětí, na problémy s adaptací dítěte, zdravého životního způsobu včetně zásad zdravé výživy, řešení výchovných a rodičovských problémů dále na potřebu plánování budoucnosti a orientace ve finanční gramotnosti, apod.)
  • informace z oblasti plánování těhotenství, přípravy matky a otce na jednotlivé kroky rodičovství, vedení a zvládání domácnosti
  • podporu při zvládání výchovných problémů dítěte

Kdy a kde nás najdete?

  • každý čtvrtek od 9:00 – 12:00 v prostorách Centra pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Velenicích
  • témata k diskusi jsou vždy uvedena v plánu aktivit klubu na daný měsíc
  • 1x měsíčně proběhne přednáška specialisty na odborná témata s následnou diskusí

Co na vás v Rodičovském klubu čeká?

Téma měsíce DUBNA

Budeme se věnovat volnočasovým aktivitám na Třeboňsku, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Existuje zde mnoho míst, která možná neznáte a stojí za navštívení. Dále dne 19.4. navštíví rodičovský klub odborná lektorka Mgr. Laugesen z organizace Bílý kruh bezpečí s přednáškou na téma domácího násilí . Konec měsíce bude věnován přípravě bylinkové  domácí zahrádky a bylinek vhodných pro využití v kuchyni.

Program aktivit – duben PDF

Kontakt na vedoucí Rodičovského klubu:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
T: +420 704 000 719
E:  jaroslava.bickova@tempericb.cz

Adresa zařízení:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi               
Jungmannova 20
378 10 České Velenice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2018 Temperi o.p.s.