Rodičovský klub

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 „Centrum pomoci pro rodiny s dětmi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Rodičovský klub nabízí pravidelné setkávání rodičů z Českých Velenic za účelem výměny informací a sdílení zkušeností. Rodičovská setkávání současně slouží k rozvoji rodičovských kompetencí a podpoře zodpovědného rodičovství.

Co Vám klub poskytne?

 • nácvik rodičovských dovedností z oblasti péče a rozvoje dítěte, předávání informací k různým oblastem a fázím rodičovství
 • rozebírání modelových situací, které jsou vždy tematicky zaměřeny (na zvýšení motivace najít zaměstnání a získat legální příjem, na zvýšení efektivity a motivace učení dětí, na problémy s adaptací dítěte, zdravého životního způsobu včetně zásad zdravé výživy, řešení výchovných a rodičovských problémů dále na potřebu plánování budoucnosti a orientace ve finanční gramotnosti, apod.)
 • informace z oblasti plánování těhotenství, přípravy matky a otce na jednotlivé kroky rodičovství, vedení a zvládání domácnosti
 • podporu při zvládání výchovných problémů dítěte

Kdy a kde nás najdete?

 • každý čtvrtek od 9:00 – 12:00 v prostorách Centra pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Velenicích
 • témata k diskusi jsou vždy uvedena v plánu aktivit klubu na daný měsíc
 • 1x měsíčně proběhne přednáška specialisty na odborná témata s následnou diskusí

Co na vás v lednu v Rodičovském klubu čeká?

Téma měsíce LEDEN: Jak si hrát s dětmi?

 • 4.1.  Pexesa  – lektorka: Jaroslava Bicková
 • 11.1. Tvorba „Člověče nezlob se“  – lektorka: Jaroslava Bicková
 • 18.1. Prožitkové hry s pejsky (canisterapie). – lektorka: Mgr. Šárka Petříková
 • 25.1. Tvorba hry Dobble  – lektorka: Jaroslava Bicková

Téma měsíce ÚNOR: Bezpečí!

Téma měsíce je „Bezpečí“ a proto je nutné si připomenout jak je důležitá prevence úrazů u dětí a jak se vyvarovat možným problémům. Dále si vysvětlíme co je kyberšikana a proč je nebezpečná a odborník z organizace Bílý kruh bezpečí se bude věnovat tématu domácího násilí. Těšíme se na Vás.

 • 1.2.  Prevence úrazů u dětí I. – lektorka: Jaroslava Bicková
 • 8.2.  Prevence úrazů u dětí II. – lektorka: Jaroslava Bicková
 • 15.2.  Kyberšikana – lektorka: Jaroslava Bicková
 • 22.2.  Domácí násilí – lektorka:  Mgr. Lenka Laugesen, Bílý kruh bezpečí

Kontakt na vedoucí Rodičovského klubu:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
T: +420 704 000 719
E:  jaroslava.bickova@tempericb.cz

Adresa zařízení:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi               
Jungmannova 20
378 10 České Velenice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2018 Temperi o.p.s.