S mentorem Pět P k novým zájmům

Projekt byl podpořen v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje 2020 v Dotačním programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)  2020.

Název projektu: S mentorem Pět P k novým zájmům

Datum zahájení: 01. 01. 2020

Datum ukončení: 15. 11. 2020

Výše dotace: 45.000,- Kč

Místo realizace: České Budějovice a nejbližší okolí (do 20 km)

Cíl projektu

Cílem projektu je u dítěte skrze mentora/dobrovolníka dlouhodobě rozvíjet jeho zájmy v jejich co největší šíři. Umožnit dětem získat nové dovednosti, objevit nová místa, nové činnosti a vyzkoušet si práci s různými materiály, ke kterým by se například děti ze sociálně znevýhodněných rodin jen obtížně dostávaly. Tímto způsobem se jim rozšíří jejich obzor a jsou jim zprostředkovány nevšední praktické zkušenosti. Dále cílem je povzbudit v dětech zájem o tyto činnosti a podporovat jejich úsilí skrze individuální přístup mentorů, neboť starší kamarád je bohatým zdrojem inspirace a zkušeností a jeho vliv je přirozenou motivací. Mentor je pro dítě důležitým i v otázce jeho osobnostního rozvoje, kdy nastavuje dítěti sociální zrcadlo tím, jak reaguje na jeho chování, čímž umožňuje u dítěte pozitivní změnu v chování, poskytuje dětem prostor pro sebevyjádření se a uvědomování si svých schopností a možností.

Popis a aktivity projektu

Náš projekt vychází z mentoringového profesionálně řízené dobrovolnického programu Pět P, který funguje jako specifická alternativa pro volný čas neorganizovaných a ohrožených dětí. Jeho principem je přátelský, dlouhodobý, individuální vztah dospělého mentora/dobrovolníka a dítěte. Program se zaměřuje na děti, které nemají kamarády a z důvodu svých ostatních znevýhodnění (sociální, ADHD, DMO, PAS…) většinou nenavštěvují dlouhodobé zájmové kroužky. Dvojice mentor – dítě se velmi pečlivě vybírají s ohledem na společné zájmy a povahové rysy. Dítě se tak může každý týden věnovat svým zájmům se starším kamarádem, který tyto zájmy podporuje a svými zkušenostmi prohlubuje (schůzka 1x týdně na 2-3h, po dobu min. 1 roku). Na podporu dalších zájmových aktivit pořádáme pro děti a mentory 1x měsíčné společné odpoledne (sport, tvoření, hry) a 2 víkendové pobyty mimo Č. Budejovice.

Cílová skupina:

Děti klientů sociálních služeb Temperi a dále děti doporučené odborníky ve věku 5 – 17 let (děti s určitým typem znevýhodnění, např. sociální, DMO, PAS atd.)

Osoba  odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2022 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít