TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi České Velenice

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006152 „Centrum pomoci pro rodiny s dětmi“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Jaké má služba poslání?

Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem poskytovaných služeb je pomoc zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů souvisejících se životem rodin ve vyloučených lokalitách v Českých Velenicích.

 Kdo k nám přichází?

Služba je zaměřena zejména na rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou vystaveny problémům, které nejsou schopny sami řešit. Služba je především určena:

 • rodinám, jejichž dlouhodobě nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte
 • rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy
 • rodinám s nevhodnými (nefunkčními) osobními návyky jednotlivých členů
 • rodinám dlouhodobě zatíženým nedostatečným příjmem nebo nevhodným hospodařením
 • dětem a mládeži s problémy v domácím nebo školním prostředí
 • děti a mládež s předčasně ukončeným vzděláním

Co nabízíme?

 •  pomoc a podporu při nácviku sociálních dovedností rodičů (např. při rozvoji rodičovských a pečovatelských kompetencí)
 • podporu při plánování a rozvoji osobního života
 • pomoc při naplňování vzdělávacích potřeb dítěte (motivace k plnění školních povinností, zajištění doučování)
 • nácvik a posilování schopností a dovedností dítěte
 • pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
 • podporu při jednání na úřadech, školách a školských zařízeních, která má podobu doprovázení či zprostředkování kontaktů
 • podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?

 • Služby vždy zaměřujeme na rodinu jako celek – rodina je ucelený systém, kdy se jednotlivý členové vzájemně ovlivňují, proto sociální práce probíhá s celou rodinou.
 • Prvořadý je zájem dítěte – jeho potřeby a práva.
 • Aktivní přístup – vedeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnosti a týmovou práci s dalšími odborníky.
 • Komplexnost a návaznost služeb zahrnuje propojení ambulantní a terénní formy podpory.
 • Profesionalita – zahrnuje individuální přístup ke každému uživateli, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.

Jak služba probíhá?

 • Doba trvání služby je stanovena dle vzájemné písemné dohody na dobu neurčitou.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách a v přirozeném prostředí rodiny.
 • Služby poskytují sociální pracovníci.

Vnitřní pravidla služby PDF

Provozní řád zařízení PDF

Podání podnětu a stížnosti

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták Centrum pomoci pro rodiny s dětmi PDF

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Marie Sedláčková
pověřená vedoucí sociální pracovnice
T: +420 704 000 729
E:  marie.sedlackova@tempericb.cz
E2: centrumpomocicv@tempericb.cz

Bc. Lucie Bělochová
sociální pracovnice
T1: +420 704 000 719
E1:  lucie.belochova@tempericb.cz

Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
mateřská dovolená

Provozní doba zařízení
ambulantní služba
Pondělí  8:3012:00
Úterý12:3016:30
Středa  8:3012:00
Čtvrtek12:3015:30
Pátek8:009:00
Provozní doba zařízení
terénní služba
Pondělí12:3016:30
Úterý  8:3012:00
Středa12:3016:30
Čtvrtek  8:3012:00
Pátek9:0014:00

Adresa zařízení:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Vitorazská 77
378 10 České Velenice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.

Pomoc v pravý čas

Potřebujete psychologickou podporu?

 • volejte na telefonní číslo 730 144 028, zde se Vám bude věnovat psycholožka Temperi (vždy ve všední den od 9:00 hod. do 17:00 hod.)

Potřebujete roušku nebo víte o někom, kdo roušku potřebuje?

 • volejte na telefonní číslo 380 831 415 (vždy ve všední den od 9:00 hod. do 17:00 hod.)