TEMPERI – Podporovaná setkávání

S čím Vám můžeme pomoci?

Nabídnutá odborná pomoc reaguje na širokou škálu problému, které se v rozvodové či rozchodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží vybrané zásady Cochemské praxe.

1. Párová komunikace

 • respektování důležitosti role matky i otce v životě dítěte a významu udržení kontaktu dítěte s druhým rodičem
 • nezatahování dítěte do sporů mezi rodiči, nepomlouvání druhého rodiče před dítětem a umožnění dítěti zachovat si pozitivní obraz obou rodičů
 • pomůže rodiči získat náhled na situaci, na své prožívání, uvědomí si dopady svého chování na dítě
 • pomůže dojít k domluvě mezi rodiči na podstatných věcech týkajících se především potřeb dětí (např. v oblasti zájmů dítěte, předávání informací o zdravotním stavu dětí, jednotný postup při výchovných záležitostech)

2. Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem

 • 6-8 podporovaných setkání (dále PS) s max. délkou 120 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je:
  • být nablízku dítěti a pomoci mu udržet příp. zlepšovat vztah s rodičem
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém PS
  • pomoci rodičům nastavit následný kontakt dítěte s rodičem bez přítomnosti organizace

3. Asistované předávání dítěte druhému rodiči

 • asistovaná předání (dále AP) probíhají v terénu příp. v ambulanci organizace v počtu 6-8 s max. časovou dotací 30 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu AP) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je
  • zajistit bezproblémové předání dítěte mezi rodiči
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém AP
  • pomoci rodičům nastavit předávání dítěte mezi sebou bez přítomnosti organizace
 • služby poskytují sociální pracovníci

Vnitřní pravidla ke službě Podporované setkávání PDF

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták Temperi – Rodičem i po rozchodu PDF

Kontakty na sociální pracovnice:
Mgr. Iveta Švecová
vedoucí sociální pracovnice
M: +420 797 991 982
T: +420 380 831 415
E: iveta.svecova@tempericb.cz

Mgr. Lenka Vališová
sociální pracovnice
M: +420 778 168 970
T: +420 380 831 415
E: lenka.valisova@tempericb.cz

Bc. Eva Pisariková
sociální pracovnice
M: +420 778 149 638
T: +420 380 831 415
E: eva.pisarikova@tempericb.cz

Podporované setkávání a asistované předávání je dle potřeb poskytováno v průběhu pracovního týdne dle dohody s uživateli služby.

Adres zařízení:
Temperi – Podporovaná setkávání

1. patro vlevo
Jar. Haška 1818/1
370 04 České Budějovice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2019 Temperi o.p.s.