TEMPERI – Potravinová pomoc

Prostřednictvím programu TEMPERI – Potravinová pomoc je možné realizovat jednorázovou nebo opakovanou potravinovou pomoc zejména pro osoby v hmotné nouzi.

Služby programu jsou poskytovány osobám v hmotné nouzi, které jsou smluvními klienty (uživateli) sociálních služeb Temperi, služeb programu Podpory pěstounské péče realizovaných Temperi, a klientům dalších programů, jímž jsou poskytovány doprovodné (fakultativní) služby Temperi, např. Dobrovolnictví Temperi.

Pro získání podpory prostřednictvím programu Temperi – Potravinová pomoc musíte naplňovat následující kritéria:

  • V době žádosti o podporu prostřednictvím potravinové pomoci musí být žadatel uživatelem sociálních služeb, případně dalších služeb, které Temperi, o.p.s., poskytuje.
  • U uživatele/uživatelky dojde k náhlému zhoršení finanční situace, která neumožňuje zajištění základních potřeb. Danou situaci vždy vyhodnotí klíčový pracovník (dále též „KP“) uživatele.
  • K jednorázové podpoře bez splnění kritéria 1 může dojít v situaci, kdy klient je po předchozí domluvě odeslán z úřadu či instituce a nachází se ve významné finanční tísni neumožňující zajištění základních potřeb.
  • Předpokladem následné pomoci je zahájení spolupráce se sociální pracovnicí Temperi.
  • Uživatel vždy sdělí poskytovateli své jméno a příjmení a dále bydliště. Zápis o odebrané pomoci uživatel stvrdí svým podpisem. Po poskytnutí potravinové pomoci se uživatel zavazuje k rozpočtové kázni a následně spolupráci s KP na jeho příjmech a výdajích.
  • Pro poskytnutí potravinové pomoci se uživatel zavazuje k intenzivnější spolupráci s KP – frekvence kontaktu k KP minimálně 1 za 14 kalendářních dní.
  • Uživatel se zavazuje, že si bude zvyšovat své kompetence ohledně nákupních zvyklostí, důležitosti a preference potravin a efektivního nakupování.
  • Uživatel se zavazuje, že za pomoci KP využije darované potraviny k efektivnímu kuchyňskému zpracování (využití základních surovin, vysvětlení rizik a neefektivnosti nakupování polotovarů, motivace k pečení a vaření z dodaných surovin).
  • Uživatel se zavazuje, že darované potraviny a další zboží si na své náklady odveze a dle charakteru darovaného zboží uskladní.
  • Uživatel se zavazuje, že darované zboží využije výhradně ke spotřebě své nebo své rodiny.

Pokud splňujete následující kritéria, můžete nás požádat o poskytnutí potravinové pomoci.

Vnitřní pravidla – Odběr potravinové pomoci PDF

Svou žádost směřujte na koordinátorku potravinové pomoci nebo prostřednictvím své sociální pracovnice, která pomoc pomůže zprostředkovat a obeznámí vás též s postupem převzetí potravinové pomoci.

Koordinátorka potravinové pomoci:
Mgr. Marie Sedláčková
M: +420 778 168 970
T:  +420 380 831 415
E:  marie.sedlackova@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít