Výběrová řízení – zakázky

20.1.2021

Veřejná zakázka: Automobil pro Temperi

Zadavatel: Temperi, o.p.s.

Zadávací podmínky ze dne 19.1.2021 ke stažení pro zadavatelem oslovené Uchazeče. 

Termín pro podání nabídek: 12. 2. 2021 do 13.00 hodin. 

DOKUMENTACE:
PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Přílohy budou zaslány na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: tempericb@tempericb.cz

Do předmětu e-mailu uveďte: Příloha zadávací dokumentace

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2021 Temperi o.p.s.