Výroční zpráva Temperi za rok 2017

23.7.2018

Milé uživatelky a uživatelé služeb Temperi, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

již po šesté usedám a píši úvodní slovo do výroční zprávy naší nevládní neziskové organizace Temperi. Kdybyste mi před šesti lety řekli, že v roce 2017 bude Temperi úspěšně poskytovat dvě registrované sociální služby ve třech zařízeních, doprovázet pěstounské rodiny realizovat dobrovolnický program a bude mít 9 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, tak bych tomu určitě nevěřil. Vždyť záměrem zakladatelů Temperi bylo „pouze“ poskytovat smysluplnou sociální službu pro rodiny s dětmi v Českých Budějovicích. Bylo to bezesporu šest obtížných let, naplněných užitečnou a nesobeckou prací pro druhé, pro naše uživatele služeb. Velký dík patří mé spolupracovnici Haně Francové a „podněcovatelkám dobrých nápadů“ Šárce Kovárnové a Daně Kopecké.

Rok 2017, obdobně jako ten minulý, byl pro Temperi rokem intenzivního rozvoje a do historie společnosti se zapíše tučným písmem. Doposud lokálně poskytované služby dostaly regionální význam. Námi provozované sociální služby jsou poskytovány nejenom v Českých Budějovicích, ale též v Českých Velenicích. Od března, respektive od května, je v provozu Nízkoprahový klub pro děti a mládež Brána a Centrum pomoci pro rodiny s dětmi. Dále se též úspěšně rozvíjel program podpory pěstounských rodin – profesionální podporu v současnosti poskytujeme již 29 pěstounským rodinám.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na rozvoji Temperi podíleli a podílejí, zejména však mým spolupracovnicím – jak těm, které jsou s námi od začátku, tak též těm, které se k nám v průběhu šesti let připojily.

Uživatelům našich služeb přeji hodně životního optimismu a pevné vůle.

Aleš Novotný
ředitel Temperi, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2017 PDF

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2019 Temperi o.p.s.