Vítejte na stránkách nestátní neziskové organizace Temperi, o.p.s.

Posláním Temperi, o.p.s., je podpora sociálního fungování osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Poskytované služby jsou zaměřeny na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.

KONTAKTUJTE NÁS:

+420 380 83 14 15

Temperi poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato pomoc je určena zejména pro:

  • rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
  • rodiny s narušenými vztahy
  • rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí
  • rodiny s dlouhodobě nedostatečným příjmem
  • děti a mládež, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Temperi poskytuje nízkoprahové služby pro děti a mládež. Tato pomoc je určena zejména pro:

  • děti a mládež, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Temperi poskytuje podporu pěstounským rodinám:

  • nabízíme uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • zajišťujeme vzdělávání a poradenství pěstounským rodinám

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.