Vítejte na stránkách nestátní neziskové organizace Temperi, o.p.s.

Temperi se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi nacházejícím se v obtížné životní situaci a doprovázení pěstounských rodin. Pomoc je poskytována zejména rodinám žijícím v Jihočeském kraji.

Temperi poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitaci pro rodiny s dětmi. Tato pomoc je určena zejména pro:

  • rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
  • rodiny s narušenými vztahy
  • rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí
  • rodiny s dlouhodobě nedostatečným příjmem

Temperi poskytuje podporu pěstounským rodinám:

  • nabízíme uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • zajišťujeme vzdělávání a poradenství pěstounským rodinám

Temperi realizuje též dobrovolnický program

Temperi linka pomoci:

Aktuálně:

15.9.2017Vzdělávací program - Vážené pěstounky a pěstouni, jako již tradičně jsme pro Vás ...

Celá aktualita

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2017 Temperi o.p.s.