Mediace

Mediace je neformální proces mimosoudního řešení konfliktů, tedy se přizpůsobuje potřebám i tempu zúčastněných stran. Prostřednictvím mediátora strany hledají společné praktické a reálné řešení své momentální situace. O výsledku mediace rozhodují samotní účastníci mediačního procesu. Mediace řeší spory a konflikty mimosoudně. Mediace je tedy skvělá možnost řešení konfliktu.
Mediace v TEMPERI se soustředí především (však nejen) na rodinné kauzy, například:
 • předmanželské smlouvy
 • v průběhu manželství – nastavení budoucích pravidel společného soužití
 • při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi, péče o děti, potřeby dětí
 • po rozpadu manželství – rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, finanční otázky
 • mezigenerační vztahy, příbuzenské spory, nedorozumění v rodinném soužití
 • dědictví
Proč si zvolit mediaci?
 • chci mít kontrolu nad postupem řešení i jeho výsledkem
 • chci se vyhnout soudnímu sporu bez dlouhých čekacích lhůt
 • chci snížit nákladné výdaje spojené se soudním řešení konfliktu
 • chci mít pocit soukromí a uchování důvěrných informací
 • chci snížit napětí a zlepšit vztahy s druhou stranou
 • chci si ujasnit potřeby, očekávání a zájmy své, i druhé strany
 • chci si navzdory současným sporům uchovat prostor pro budoucí případnou spolupráci při výchově našich dětí
Kdo je mediátor?

Jednoduše – vyškolený profesionál, nezávislá a nezaujatá osoba, která pomáhá stranám mediace identifikovat jejich zájmy a dojít k oboustranně přijatelné dohodě. Umožňuje stranám vidět a slyšet postoj pohled druhé strany, s dostatečným prostorem pro vyjádření názorů a potřeb ohledně řešeného konfliktu. Není to ani psycholog, ani rodinný poradce, je zcela neutrální ke stranám konfliktu, proto není zodpovědný za obsah budoucí dohody, to přísluší zúčastněným stranám. Mediátor neradí, nehodnotí, neřeší. Vede proces, zprostředkovává dohodu.

Co je cílem mediace?

Jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na které se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů i sankcí za jejich nedodržení.

Co je rodinná mediace?

Cesta, jak účinně řešit partnerské neshody, i jakékoliv spory mezi členy rodiny.

Jak dlouho trvá jedno mediační setkání?

Jedno setkání je obvykle 3 hodinové, protože zkušenosti ukazují, že je to potřebná doba na to, aby účastníci mediace mohli v klidu popsat, co je přivádí, a měli možnost hledat nová přijatelná řešení jejich situace.

Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí, a také rozhodnout, zda chtějí pokračovat v dalších mediačních jednáních. Obvykle se stává, že počet témat k prodiskutování a proces vybrání efektivního řešení vyžadují více mediačních jednání.

Jaká je cena mediačního setkání?

V současné době je mediační proces v Temperi, o. p. s. hrazen z externích zdrojů, proto je pro potenciální mediační klienty momentálně poskytována bezplatně.

Kdy je mediace nevhodná?
 • pokud jedna, nebo obě strany mají patologické rysy osobnosti nebo agresivní tendence v chování
 • pokud jedna, nebo obě strany, trpí alkoholovou, či jinou formou drogové závislosti
 • pokud jedna, nebo druhá strana nepřipouští možnost řešení mediační dohodou, jsou ochotni přijmout pouze výsledek „vítězství – porážka“
 • pokud jedna, nebo druhá strana požaduje, aby rozhodnutí udělala „autorita“

V takových případech mediaci neprovádíme.

Kontakt

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
mediátorka
E: martina.hruskova@tempericb.cz
T: +420 704 294 100

Provozní doba zařízení:

Vždy po předchozím telefonickém objednání.

Martina Hrušková je mediátorka vyškolená u Asociace mediátorů České republiky (http://www.amcr.cz/), profesní organizace, jež je členem sítě Světového fóra mediátorů sdružujícího profesionální mediátory a podporujícího myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb.

TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů           
Jaroslava Haška 1818 /1
370 04 České Budějovice

Program je financován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a Nadace J&T

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.