Osobní údaje (GDPR)

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Organizace spravuje osobní údaje těchto partnerů (subjektů údajů):

 • uchazečů o zaměstnání
 • zaměstnanců
 • rodinných příslušníků zaměstnanců
 • žadatelů o sociální službu
 • uživatelů sociální služby
 • pěstounů, poručníků a osob v evidenci
 • dětí uživatelů služby
 • dětí v pěstounské nebo poručnické péči
 • zmocněných osob zastupujících klienty
 • příbuzných klientů, kontaktních osob klientů a podpůrců
 • dodavatelů a odběratelů – fyzické osoby
 • dobrovolníků
 • klientů dobrovolnických programů
 • praktikantů (studentské praxe, odborné stáže)
 • dárců – fyzické osoby.

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů  jsou povinni vedoucí jednotlivých programů (služeb) neprodleně písemně oznámit řediteli organizace, který jej v případě závažnějších rizik do 72 hodin od zjištění nahlásí na Úřad na ochranu osobních údajů.

Žádosti o poskytnutí osobních údajů organizace vyřizuje do 30 dní, pokud jim vyhoví, lze lhůtu na jejich zaslání prodloužit o 60 dní, pokud je odmítne, obsahuje toto odmítnutí poučení o možnosti podat proti odmítnutí námitku, případně o možnosti obrátit se na soud.

Žádosti vyřizuje ředitel, případně vedoucí jednotlivých programů.

Prohlášení – ochrana osobních údajů – zaměstnanci PDF

Prohlášení – ochrana osobních údajů – uživatelé sociálních služeb PDF

Prohlášení – ochrana osobních údajů – pěstouni a osoby v evidenci PDF

Prohlášení – ochrana osobních údajů – dobrovolníci, klienti dobrovolnických programů PDF

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.