O společnosti

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Těmto rodinám nabízíme ucelený soubor činností a aktivit, které vycházejí z jejich individuálních potřeb. Základním cílem služeb, které poskytujeme, je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby „zdravá rodina“ byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především s využitím vlastních zdrojů.

Temperi1

Důležitá data

2. 8. 2012 založení Temperi, o.p.s.. Zakladatalé: Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Hana Francová, Ph.D., Ing. Jitka Behenská

13. 9. 2012 zápis Temperi, o.p.s. do Rejstříku obecně prospěšných společností

2012 – 2013 příprava k zahájení poskytování sociálních služeb v Českých Budějovicích

1. 5. 2013 registrace sociálních služeb na KÚJK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
zahájení poskytování sociálních služeb:
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi

5. 6. 2013 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte rozhodnutím KÚJK dle zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

1. 10. 2013 zahájení provozu v nových prostorách v Českých Budějovicích na Rudolfovské tř. 151

13. 6. 2014 rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující

1. 8. 2014  zahájen dlouhodobý projekt Podpora pěstounských rodin aneb pomoc v pravý čas

1. 1. 2016 zahájen Dobrovolnický program Temperi

1. 2. 2016 zahájení provozu v nových prostorách v Českých Budějovicích v ulici Jar. Haška 1818/1

1. 3. 2017 zahájen provoz Nízkoprahového klubu pro děti a mládež BRÁNA v Českých Velenicích

1. 5. 2017 zahájen provoz Centra pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Velenicích

30. 6. 2017 ukončeno poskytování služby TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi

1. 1. 2018 zahájen douhodobý projekt TEMPERI – Podporovaná setkávání

1. 3. 2018 zahájen douhodobý projekt TEMPERI – Potravinová pomoc

1. 5. 2019 zahájen douhodobý projekt Šatník TEMPERI

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.