O společnosti

Temperi, o.p.s., je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Těmto rodinám nabízíme ucelený soubor činností a aktivit, které vycházejí z jejich individuálních potřeb. Základním cílem služeb, které poskytujeme, je obnova a podpora zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem tak, aby „zdravá rodina“ byla schopna uspokojovat své základní potřeby a případné problémy řešit především s využitím vlastních zdrojů.

Temperi1
Sídlo společnosti v Českých Budějovicích ulice Jar. Haška 1

Důležitá data

2. 8. 2012 založení společnosti Temperi, o.p.s.

Zakladatelé: Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Hana Francová, Ph.D., Ing. Jitka Behenská

13. 9. 2012 zápis Temperi, o.p.s. do Rejstříku obecně prospěšných společností

2012 – 2013 příprava k zahájení poskytování sociálních služeb v Českých Budějovicích

1. 5. 2013 registrace sociálních služeb na KÚJK dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace
zahájení poskytování sociálních služeb:
TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi

5. 6. 2013 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte rozhodnutím KÚJK dle zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

1. 10. 2013 zahájení provozu v nových prostorách v Českých Budějovicích na Rudolfovské tř. 151

13. 6. 2014 rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující

1. 8. 2014  zahájen program TEMPERI – Podpora pěstounských rodin

1. 1. 2016 ke společnosti Temperi, o.p.s. byl připojen dobrovolnický programu Pět P provozovaný Dobrovolnickým centrem ADRA České Budějovice. Vytvořen Dobrovolnický program TEMPERI

1. 2. 2016 zahájení provozu poskytování  služeb Centra pomoci pro rodiny s dětmi a služeb Podpory pěstounské péče v nových prostorách v Českých Budějovicích v ulici Jar. Haška 1818/1

1. 3. 2017 zahájen provoz zařízení sociálních služeb TEMPERI – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA v Českých Velenicích

1. 5. 2017 zahájen provoz zařízení TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi v Českých Velenicích

30. 6. 2017 ukončeno poskytování služby TEMPERI – Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi

1. 1. 2018 zahájen program TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu

1. 3. 2018 zahájen program TEMPERI – Potravinová pomoc

1. 1. 2019 přejmenováno zařízení sociálních služeb TEMPERI – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v České Budějovice nový název zařízení TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

1. 5. 2019 zahájen program Šatník TEMPERI

1. 2. 2020 zahájeno poskytování Psychologické pomoci pro jednotlivce a rodiny s dětmi

1. 5. 2020 rozšíření poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci zařízení TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi na celé území správního obvodu obce z rozšířenou působností Třeboň 

1. 12. 2020 zahájení poskytování služeb v programu Mediace

1. 1. 2022 rozšíření poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci zařízení TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi na celé území správního obvodu obce z rozšířenou působností Trhové Sviny 

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.