Šatník TEMPERI

Prostřednictvím programu Šatník se realizuje jednorázová nebo opakovaná pomoc za účelem zajištění nezbytného ošacení. Pomoc je poskytována zejména osobám v hmotné nouzi.

Služby programu jsou poskytovány osobám v hmotné nouzi, které jsou smluvními klienty (uživateli) sociálních služeb Temperi, služeb programu Podpory pěstounské péče realizovaných Temperi a klientům dalších programů, jímž jsou poskytovány doprovodné (fakultativní) služby Temperi, např. Dobrovolnictví Temperi.

Svou žádost směřujte na koordinátorky Šatníku nebo prostřednictvím své sociální pracovnice, která pomoc pomůže zprostředkovat a obeznámí vás též s postupem předání vhodného ošacení.

Kontaktujte nás!! 🙂

E: tempericb@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.