Šatník Temperi

Prostřednictvím programu Šatník je možné realizovat jednorázovou nebo opakovanou pomoc po získání nezbytného ošacení. Pomoc je poskytována zejména osobám v hmotné nouzi.

Služby programu jsou poskytovány osobám v hmotné nouzi, které jsou smluvními klienty (uživateli) sociálních služeb Temperi, služeb programu Podpory pěstounské péče realizovaných Temperi a klientům dalších programů, jímž jsou poskytovány doprovodné (fakultativní) služby Temperi např. Dobrovolnictví Temperi, Rodičovský klub.

Svou žádost směřujte na koordinátorku Šatníku nebo prostřednictvím své sociální pracovnice, která pomoc pomůže zprostředkovat a obeznámí vás též s postupem předání vhodného ošacení.

Kontaktaktujte nás!! 🙂

Koordinátorka Šatníku:
Bc. Eliška Podlahová
M: +420 797 991 982
T:  +420 380 831 415
E: eliska.podlahova@tempericb.cz

Odpovědná sociální pracovnice pro České Velenice:
Bc. Marie Sedláčková
M: +420 704 000 729
E:  marie.sedlackova@tempericb.cz

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.