Projekty Doprovázení rodin po rozchodu rodičů 2024

Projekty jsou zaměřeny na rodiny, které prochází rozvodem (rozchodem), příp. rozvod již proběhl, ale konflikty týkající se péče a výchovy dětí přetrvávají mezi rodiči i nadále.

Projekty v roce 2024 byly finančně podpořeny:
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci Dotačního programu Rodina

Registrační číslo projektu: 19668

Datum zahájení/ukončení: 01. 01. 2024 / 31. 12. 2024

Výše dotace: 480 500,- Kč

  • Jihočeský kraj v rámci Dotačního programu Podpora rodinné politiky pro rok 2024; Opatření č. 2: Podpora asistovaných kontaktů a předávání

Registrační číslo projektu: 

Datum zahájení/ukončení: 01. 01. 2024 / 31. 12. 2024

Výše dotace: 100 000,- Kč

  • Jihočeský kraj v rámci Dotačního programu Podpora rodinné politiky pro rok 2024; Opatření č. 3: Podpora mediací, psychologické a psychoterapeutické pomoci poskytované dětem a mládeži

Registrační číslo projektu: 

Datum zahájení/ukončení: 01. 01. 2024 / 31. 12. 2024

Výše dotace: 76 250,- Kč

  • Statutární město České Budějovice v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2024

Registrační číslo projektu: 2024001174

Datum zahájení/ukončení: 01. 01. 2024 / 31. 12. 2024

Výše dotace: 240 000,- Kč

  • Nadace J&T v rámci podpory v oblasti Pomoc v nouzi v roce 2023 – 2024

Registrační číslo projektu: 388/2023

Datum zahájení/ukončení: 01. 07. 2023 / 30. 6. 2024

Výše daru: 300 000,- Kč

Aktivity projektů jsou zacíleny:

  • Na poskytnutí bezpečného prostoru pro společné jednání rodičů zaměřeného na vyjasnění si svých rolí, získání náhledu na vzniklou situaci a své prožívání, uvědomí si dopadů svého chování na dítě.
  • Na přípravu a realizaci podporovaného setkávání v situaci, kdy dítě nebylo dlouhodobě v kontaktu s druhým rodičem, příp. tento kontakt zejm. z důvodu manipulace prvního rodiče odmítá.
  • Na přípravu a realizaci asistovaného předávání v situaci, kdy přechod dítěte od jednoho rodiče k druhému je vyhrocený a pro dítě traumatizující.
  • Na poskytnutí psychologické/terapeutické pomoci. Psycholog klientům nabízí pomoc při řešení osobních, vztahových a rodinných potíží souvisejících s rozchodem, terapeutickou podporu při překonáván náročné životní etapy, bezpečný prostor pro sdílení emocí a poznání vlastních potřeb.
  • Na přípravu a realizaci podpůrných skupin pro rodiče a děti zaměřených na zlepšení komunikace mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a dětmi s využitím nástrojů práce se skupinou.

Nabídnutá odborná pomoc v podobě uvedených aktivit tak reaguje na širokou škálu problémů, které se v rozvodové či porozvodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží zásady Cochemské praxe, která se v českých podmínkách pomalu začíná realizovat.

Osoba odpovědná za realizaci projektů: Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.