TEMPERI – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení osobních situací a při získávání individuálních schopností a dovedností. Posláním BRÁNY je prostřednictvím nízkoprahových služeb, aktivního využití volného času a edukačních aktivit usilovat o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé nebo jinak náročné životní situaci.
Kdo k nám přichází?

Služba je určena dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé či jinak náročné životní situaci a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy.

 • děti a mládež v krizové situaci
 • děti a mládež žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • děti a mládež jenž mají problémy ve škole
 • děti a mládež ohrožené domácím násilím
 • děti a mládež jenž vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohrožené (automaty, drogy, aj.)
 • děti a mládež ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
 • děti a mládež jenž neumějí smysluplně trávit svůj volný čas
 • děti a mládež z etnických menšin
 Co nabízíme?
 • volnočasové aktivity hudebně-tanečního, kulturně výchovného a sportovního charakteru
 • doučování a školní příprava, motivace k dokončení školní docházky a k pracovnímu začlenění
 • prožitkové a společenské hry
 • programy prevence společensky nežádoucích jevů
 • přednášky, kurzy, besedy s odborníky
 • zvýšení schopnosti se zdravě prosadit
 • zvýšení schopnosti respektovat přání a názor druhého
 • pomoc při řešení obtížných životních situací (rozvod rodičů, užívání návykových látek kamaráda apod., šikana ve škole)
 • zlepšení orientace ve finančních záležitostech
 • nácvik hospodaření s kapesným
 • zvládání různých společenských situací (naučit se vhodně reagovat při kontaktu s druhými)
 • doprovody na úřady a další instituce
Co aktuálně v BRÁNĚ děláme?

Program aktivit – duben 2023 PDF

Program aktivit – březen 2023 PDF

Časový harmonogram BRÁNY PDF

Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?
 • Nízkoprahovost – pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby Uživatelé mohou přijít a odejít v rámci otvírací doby (s ohledem na rozdělení dle věku, dle svého uvážení. Uživatelé mohou službu využívat anonymně.
 • Bezplatnost – vyjma fakultativních služeb.
 • Dobrovolnost – uživatelé se sami rozhodují, zda se zapojí do připravovaných činností.
 • Rovnost – nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci uživatelů, mohou se podílet na činnosti zařízená a ovlivňovat ji.
 • Individuální přístup – ke každému uživateli.
 • Anonymita
 • Podílení se na činnosti zařízení – možnost připomínek, návrhů a stížností.
 • Dodržování základních lidských práv a svobod
 • Neupřednostňování z hlediska školního prospěchu, rodinného zázemí, docházky, etnické a náboženské příslušnosti
 • Nezneužití – nevyužívání volného času a důvěry uživatelů ve prospěch ostatních.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími.
 • Profesionalita – respekt k rozhodnutí uživatele a zachování diskrétnosti svěřených informací.
Jak služba probíhá?
 • Doba trvání služby je stanovena dle vzájemné dohody na dobu neurčitou.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách v Českých Velenicích.
 • Služby poskytuje sociální pracovník.

Práva uživatelů služby PDF

Povinnosti uživatelů služby PDF

Provozní řád zařízení PDF

Další dokumenty:

Neváhejte nás kontaktovat, pokud právě procházíte nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták PRO DĚTI Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA PDF

Leták Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA PDF

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Barbora Dědičová
vedoucí sociální pracovnice
M: +420 704 000 739
E1:  branacv@tempericb.cz
E2: barbora.dedicova@tempericb.cz

Adéla Oralová
pracovnice v sociálních službách
T: +420 380 831 414
E: adela.schmidtova@tempericb.cz

Karolína Smutná
pracovnice v sociálních službách
T: +420 380 831 414
E: karolina.smutna@tempericb.cz

Provozní doba zařízení:
Pondělí 12:00 18:30
Úterý 12:00 18:30
Středa 12:00 18:30
Čtvrtek 12:00 18:30
Pátek 12:00 18:00

Základní sociální poradenství je dle potřeb poskytováno: 
Pondělí až čtvrtek 10:00 – 12:00 a 18:00 – 18:30
Pátek 10:00 – 12:00
nebo vždy dle dohody s klíčovou pracovnicí

Adresa zařízení:
Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA
Vitorazská 77
378 10 České Velenice

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Sociální služba je podpořena z rozpočtu města České Velenice.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít