Automobil pro Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi, lokalita MAS Třeboňsko

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014569 „Automobil pro Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi, lokalita MAS Třeboňsko“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR.

Základní informace

Název programu:                                           Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:                                                      300/06_16_072/CLLD_16_01_052

Název výzvy:                                                    9.výzva “MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Sociální služby II.”

Název projektu: Automobil pro Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi, lokalita MAS Třeboňsko

Registrační číslo projektu:                               CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014569

Datum zahájení:                                                1. 6. 2020

Předpokládané datum ukončení:                   28. 2. 2021

Předpokládané náklady:                                   490 000,- Kč

Cíle projektu

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je pořízení 1 osobního automobilu za účelem zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou realizované v rámci zařízení “Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi”. Rozšířením vozového parku se zvýší časová a místní dostupnost uvedené sociální služby zejm. na území SO ORP Třeboň. Sociální pracovníci budou moci vykonávat terénní práci v rodinách ohrožených sociálním vyloučením a současně žijících v odlehlejších místech.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Aleš Novotný

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2021 Temperi o.p.s.