Dobrovolnictví TEMPERI

Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti ve věku od 5 do 17 let založený na dobrovolnické činnosti, kdy se dvojice dítě – dobrovolník schází na jedno odpoledne v týdnu a prostě spolu kamarádí. Program je určen pro děti, které mají nějaké trápení a vztah se starším kamarádem či kamarádkou by jim mohl pomoci překonat složité období ve svém životě.

Program Pět P funguje v rámci celé ČR – jednotlivé pobočky jsou sdruženy v Asociaci dobrovolnických mentoringových programů.

Tento dobrovolnický program je zaměřen na pravidelné doučování dětí především prvního stupně základní školy prostřednictvím dobrovolníků. Doučování je vedeno interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek zajímavých pro děti a probíhá v prostorách organizace, příp. v domácím prostředí dítěte.

Dobrovolnictví Temperi je program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č.j.  MV-75764-54/OKP-2019.

Další informace pro:

Leták Dobrovolnictví Temperi PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2023 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2022 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2021 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2020 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2019 PDF

Kontakt:

Koordinátorka dobrovolníků:
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
M: +420 737 764 184
E: bohdana.brizova@tempericb.cz

Dobrovolnictví TEMPERI
Husova tř. 1847/5, 370 04 České Budějovice

Sociální služba je financována z dotace Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, Nadace J&T.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.