Dobrovolnictví TEMPERI

Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti ve věku od 5 do 17 let založený na dobrovolnické činnosti, kdy se dvojice dítě – dobrovolník schází na jedno odpoledne v týdnu a prostě spolu kamarádí. Program je určen pro děti, které mají nějaké trápení a vztah se starším kamarádem či kamarádkou by jim mohl pomoci překonat složité období ve svém životě.

Program Pět P funguje v rámci celé ČR – jednotlivé pobočky jsou sdruženy v Asociaci dobrovolnických mentoringových programů.

Tento dobrovolnický program je zaměřen na pravidelné doučování dětí především prvního stupně základní školy prostřednictvím dobrovolníků. Doučování je vedeno interaktivní formou s využitím didaktických pomůcek zajímavých pro děti a probíhá v prostorách organizace, příp. v domácím prostředí dítěte.

Dobrovolnictví Temperi je program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č.j.  MV-75764-54/OKP-2019.

Další informace pro:

Leták Dobrovolnictví Temperi PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2022 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2021 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2020 PDF

Zhodnocení činnosti dobrovolnického programu 2019 PDF

Kontakt:

Koordinátorka dobrovolníků:
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.
M: +420 737 764 184
E: bohdana.brizova@tempericb.cz

Dobrovolnictví TEMPERI
Husova tř. 1847/5, 370 04 České Budějovice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2023 Temperi o.p.s.