TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi poskytuje registrované sociální služby, které jsou určeny rodinám s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci. Cílem poskytovaných služeb je pomoc zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.
 • Sociální služby poskytujeme v terénu na celém území Českobudějovicka, Třeboňska a Trhosvinenska.
 • Služby jsou zcela ZDARMA.

Rychlý kontakt

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Kdo k nám přichází?

Služba je zaměřena na rodiny s dětmi a děti a mládež ve věku do 18 let (studující do 26 let), které se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou vystaveny nejrůznějším problémům, které nedokážou bez odborné pomoci řešit.

 • rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí, mají nepřiměřeně nastavené výchovné podmínky
 • rodiny, jejichž členové neumějí či nechtějí vzájemně spolupracovat
 • rodiny v zátěžové situaci (např. rozvod rodičů), situace spojené s dlouhodobým onemocněním člena rodiny či mezigenerační konflikty
 • rodiny s komunikačními potížemi a oslabenými rodičovskými kompetencemi
 • děti a mládež s výchovnými problémy v domácím nebo školním prostředí
 • děti a mládež s předčasně ukončeným vzděláním
 • děti umístěné do pěstounské péče na přechodnou dobu a připravující se na novou rodinu
Co nabízíme?
 • zlepšení schopnosti členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 • porozumění potřeb dětí ze strany rodičů, nácvik a upevňování motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • podporu při začleňování osob do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí
 • řešení školní docházky a problémů při studiu
 • motivaci členů rodiny ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času,
 • provázení rodin dlouhodobými zátěžovými situacemi a obdobími
 • pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
 • nácvik vhodné (efektivní) komunikace v různých situacích, podpora při rozvíjení přirozených sociálních sítí uživatelů (v rámci rodiny, školy, kamarádství)
 • příležitostné doprovody na úřady či jiné instituce
 • pomoc s výběrem a absolvováním vzdělávacího programu
 • podpora při řešení bydlení (např. podpora při vyhledávání podnájmu, sociálních služeb pobytového charakteru)
Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?
 • Zaměření na rodinu jako celek – rodina je vnímána jako ucelený systém, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují, sociální práce probíhá s celou rodinou.
 • Hájení zájmů dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva.
 • Aktivní přístup – vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími
 • Komplexnost a návaznost pomoci – zahrnuje propojení obou poskytovaných sociálních služeb a využívání ambulantní i terénní formy podpory.
 • Profesionalita – zahrnuje individuální přístup ke každému uživateli, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.
 • Bezplatnost
Jak služba probíhá?
 • Doba trvání služeb je stanovena dle vzájemné dohody.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách a při potřebě též v přirozeném prostředí rodiny.
 • Služby poskytují sociální pracovníci.

Vnitřní pravidla služby PDF

Provozní řád zařízení PDF

Smlouva o poskytování sociální služby PDF

Popis způsobu uzavření smlouvy o poskytování sociální služby PDF

Leták Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Českobudějovicko PDF

Leták Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Třeboňsko PDF

Provozní doba služby
TERÉN ČeskobudějovickoTřeboňskoTrhosvinensko
Pondělí 9:00 – 17:00 8:30 – 17:009:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00 8:30 – 12:00není
Středa 9:00 – 17:00 8:30 – 17:009:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:008:30 – 15:0012:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 12:00 8:00 – 13:00není

AMBULANCE
Pondělí9:00 – 17:00 České Budějovice
Úterý12:00 – 17:00 České Velenice
Středa není
Čtvrtek 9:00 – 16:00 České Velenice*
Pátek není
*vždy po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kristýnou Vosikovou T: 704 000 729

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Marie Sedláčková
vedoucí soc. služby, terénní sociální pracovnice
M: +420 778 168 970
E: marie.sedlackova@tempericb.cz

Mgr. Kristýna Vosiková
zástupkyně vedoucí soc. služby, ter. soc. prac.
M: +420 704 000 729
E: kristyna.vosikova@tempericb.cz

Bc. Andrea Fischová
terénní sociální pracovnice
M: +420 737 540 397
E: andrea.fischova@tempericb.cz

Mgr. Nikola Zelenková
terénní sociální pracovnice
M: +420 734 122 045
E: nikola.zelenkova@tempericb.cz

Další dokumenty:
Kde najdete naše ambulance?

České Budějovice:
TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Jar. Haška 1818/1
370 04 České Budějovice

České Velenice:
TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Vitorazská 77
378 10 České Velenice

Sociální služba je financována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, města České Velenice, města Třeboň, města Trhové Sviny a městyse Chlum u Třeboně.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.