TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi

RYCHLÝ KONTAKT
Sociální služby poskytujeme v terénu na celém území Českobudějovicka a Třeboňska.
Jaké má služba poslání?

Služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem poskytovaných služeb je pomoc zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.

Kdo k nám přichází?

Služba je zaměřena na rodiny s dětmi a děti a mládež ve věku do 18 let (studující do 26 let), které se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou vystaveny nejrůznějším problémům, které nedokážou bez odborné pomoci řešit.

 • rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí, mají nepřiměřeně nastavené výchovné podmínky
 • rodiny, jejichž členové neumějí či nechtějí vzájemně spolupracovat
 • rodiny v zátěžové situaci (např. rozvod rodičů), situace spojené s dlouhodobým onemocněním člena rodiny či mezigenerační konflikty
 • rodiny s komunikačními potížemi a oslabenými rodičovskými kompetencemi
 • děti a mládež s výchovnými problémy v domácím nebo školním prostředí
 • děti a mládež s předčasně ukončeným vzděláním
 • děti umístěné do pěstounské péče na přechodnou dobu a připravující se na novou rodinu
Co nabízíme?
 • zlepšení schopnosti členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 • porozumění potřeb dětí ze strany rodičů, nácvik a upevňování motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • podporu při začleňování osob do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí
 • řešení školní docházky a problémů při studiu
 • motivaci členů rodiny ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času,
 • provázení rodin dlouhodobými zátěžovými situacemi a obdobími
 • pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
 • nácvik vhodné (efektivní) komunikace v různých situacích, podpora při rozvíjení přirozených sociálních sítí uživatelů (v rámci rodiny, školy, kamarádství)
 • příležitostné doprovody na úřady či jiné instituce
 • pomoc s výběrem a absolvováním vzdělávacího programu
 • podpora při řešení bydlení (např. podpora při vyhledávání podnájmu, sociálních služeb pobytového charakteru)
Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?
 • Zaměření na rodinu jako celek – rodina je vnímána jako ucelený systém, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují, sociální práce probíhá s celou rodinou.
 • Hájení zájmů dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva.
 • Aktivní přístup – vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími
 • Komplexnost a návaznost pomoci – zahrnuje propojení obou poskytovaných sociálních služeb a využívání ambulantní i terénní formy podpory.
 • Profesionalita – zahrnuje individuální přístup ke každému uživateli, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.
 • Bezplatnost
Jak služba probíhá?
 • Doba trvání služeb je stanovena dle vzájemné dohody na dobu určitou.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách a při potřebě též v přirozeném prostředí rodiny.
 • Služby poskytují sociální pracovníci.

Vnitřní pravidla služby PDF

Provozní řád zařízení PDF

Další dokumenty:

Leták Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Českobudějovicko PDF

Leták Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi Třeboňsko PDF

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Provozní doba služby
TERÉN ČeskobudějovickoTřeboňsko AMBULANCEČeské BudějoviceČeské Velenice
Pondělí není8:30 – 17:00 Pondělí9:00 – 17:00není
Úterý 9:00 – 17:00 8:30 – 11:30 Úterýnení12:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00 8:30 – 17:00 Středa nenínení
Čtvrtek 9:00 – 13:008:30 – 15:00 Čtvrtek 13:00 – 17:00není
Pátek není8:00 – 13:00 Pátek 9:00 – 12:00není
Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Lenka Vašíčková
vedoucí sociální pracovnice
M: +420 778 168 970
T: +420 380 831 415
E: lenka.valisova@tempericb.cz

Mgr. Marie Sedláčková
zástupce vedoucí sociální pracovnice
M: +420 704 000 729
T: +420 380 831 415
E: marie.sedlackova@tempericb.cz

Bc. Eliška Podlahová
sociální pracovnice
M: +420 797 991 982
T: +420 380 831 415
E: eliska.podlahova@tempericb.cz

Bc. Lucie Bělochová
sociální pracovnice
M: +420 704 000 719
T: +420 380 831 415
E: lucie.belochova@tempericb.cz

Kontakty na další pracovnice:

Mgr. Lucie Hájková
psycholožka/terapeutka
M: +420 730 144 028
E: lucie.hajkova@tempericb.cz

Kde najdete naše ambulance?

České Budějovice:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Jaroslava Haška 1
37 04 České Budějovice

České Velenice:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi              
Vitorazská 77
378 10 České Velenice

Sociální služba je financována z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V, reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156 realizovaného Jihočeským krajem.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.