TEMPERI – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi České Budějovice

Sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Jaké má služba poslání?

Sociálně aktivizační služby jsou určeny rodinám s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem poskytovaných služeb je pomoc zaměřená na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.

Kdo k nám přichází?

Služba je zaměřena na rodiny s dětmi a děti a mládež ve věku do 18 let (studující do 26 let), které se nacházejí v obtížné životní situaci a jsou vystaveny nejrůznějším problémům, které nedokážou bez odborné pomoci řešit.

 • rodiče, kteří nezvládají výchovu svých dětí, mají nepřiměřeně nastavené výchovné podmínky
 • rodiny, jejichž členové neumějí či nechtějí vzájemně spolupracovat
 • rodiny v zátěžové situaci (např. rozvod rodičů), situace spojené s dlouhodobým onemocněním člena rodiny či mezigenerační konflikty
 • rodiny s komunikačními potížemi a oslabenými rodičovskými kompetencemi
 • děti a mládež s výchovnými problémy v domácím nebo školním prostředí
 • děti a mládež s předčasně ukončeným vzděláním
 • děti umístěné do pěstounské péče na přechodnou dobu a připravující se na novou rodinu

Co nabízíme?

 • zlepšení schopnosti členů rodiny řešit dlouhodobě nepříznivou sociální situaci
 • porozumění potřeb dětí ze strany rodičů, nácvik a upevňování motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • podporu při začleňování osob do rodinného systému, školního kolektivu a do přirozeného společenského prostředí
 • řešení školní docházky a problémů při studiu
 • motivaci členů rodiny ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času,
 • provázení rodin dlouhodobými zátěžovými situacemi a obdobími
 • pomoc při hospodaření s financemi, podpora a nácvik vedení domácnosti
 • nácvik vhodné (efektivní) komunikace v různých situacích, podpora při rozvíjení přirozených sociálních sítí uživatelů (v rámci rodiny, školy, kamarádství)
 • příležitostné doprovody na úřady či jiné instituce
 • pomoc s výběrem a absolvováním vzdělávacího programu
 • podpora při řešení bydlení (např. podpora při vyhledávání podnájmu, sociálních služeb pobytového charakteru)

Doplňková služba

 • podporované setkávání a asistované předávání dětí po rozchodu rodičů včetně přípravy všech zúčastněných

Jaké základní principy při poskytování sociální služby uplatňujeme?

 • Zaměření na rodinu jako celek – rodina je vnímána jako ucelený systém, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují, sociální práce probíhá s celou rodinou.
 • Hájení zájmů dítěte – prvořadý je zájem dítěte, jeho potřeby a práva.
 • Aktivní přístup – vedení rodiny k aktivnímu a samostatnému řešení situace.
 • Interdisciplinární přístup – zahrnuje součinnost a týmovou práci s dalšími
 • Komplexnost a návaznost pomoci – zahrnuje propojení obou poskytovaných sociálních služeb a využívání ambulantní i terénní formy podpory.
 • Profesionalita – zahrnuje individuální přístup ke každému uživateli, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.
 • Bezplatnost

Jak služba probíhá?

 • Doba trvání služeb je stanovena dle vzájemné dohody na dobu určitou.
 • Služby jsou poskytovány ambulantně v našich prostorách a při potřebě též v přirozeném prostředí rodiny.
 • Služby poskytují sociální pracovníci.

Vnitřní pravidla služby PDF

Další dokumenty:

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi České Budějovice PDF

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Lenka Vašíčková
vedoucí sociální pracovnice
M: +420 778 168 970
T: +420 380 831 415
E: lenka.valisova@tempericb.cz

Bc. Eva Pisariková
sociální pracovnice
M: +420 778 149 638
T: +420 380 831 415
E: eva.pisarikova@tempericb.cz

Mgr. Michaela Dušková
sociální pracovnice
M: +420 704 515 337
T: +420 380 831 415
E: michaela.duskova@tempericb.cz

Provozní doba zařízení
ambulantní služba
Pondělí 9:00 17:00
Úterý
Středa
Čtvrtek 13:00 17:00
Pátek 9:00 12:00
Provozní doba zařízení
terénní služba
Pondělí
Úterý 9:00 17:00
Středa 9:00 17:00
Čtvrtek 9:00 13:00
Pátek
Podporované setkávání a asistované předávání je dle potřeb poskytováno:
pondělí až pátek 10:00 – 18:00
sobota 9:00 – 13:00
Adresa zařízení:
Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi České Budějovice
1. patro vlevo
Jar. Haška 1818/1
370 04 České Budějovice

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2019 Temperi o.p.s.