Výroční zpráva Temperi, o.p.s. za rok 2023

19.6.2024

Správní rada Temperi, o.p.s. na svém zasedání dne 23. května 2024 schválila Výroční zprávu Temperi, o.p.s. za rok 2023. Budeme rádi pokud si naši zprávu přečtete. Přinášíme zde úvodní slovo ředitele Temperi, o.p.s.

Úvodní slovo

Milí uživatelé služeb, kolegyně a kolegové, vážení podporovatelé a sponzoři,

rok 2023 byl pro Temperi, o.p.s., rokem velmi významným. Po ročních přípravách a kontrolách jsme získali značku PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE. Bezpochyby se jedná o jeden ze zásadních milníků v rozvoji naší neziskové organizace. Temperi, o.p.s., tímto jednoznačně prokázala nejen to, že umí kvalitně naplňovat své poslání, pro něž vznikla, ale také, že je profesionálně řízenou organizací. Temperi, o.p.s., patří k 42 neziskovým organizacím, které jsou v současnosti držiteli značky, která je součástí vládního programu ČESKÁ KVALITA. Význam naší organizace jako jedné z vlajkových lodí neziskového sektoru je patrný při srovnání s počtem všech neziskových subjektů registrovaných v ČR, kterých je cca 147 tisíc. Tohoto významného ocenění jsme dosáhli díky trpělivé práci všech mých kolegyň a kolegů. Jmenovitě bych chtěl poděkovat Jitce Behenské, která na svá bedra vzala velkou část administrativní zátěže spojené s udělením značky. Děkuji také tajemníkovi Asociace veřejně prospěšných organizací Aleši Mrázkovi za metodickou podporu v celém evaluačním procesu vedoucímu k získání značky. Udělení značky PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE pro nás není pouze oceněním za dosavadní skvěle odváděnou práci, ale také označením Temperi, o.p.s., za dlouhodobě důvěryhodného partnera pro veřejnou správu, dárce, média, ale i pro zájemce o zaměstnání, dobrovolníky a další partnery. Budu velice rád, pokud pod mým vedením bude Temperi, o.p.s., dosahovat dalších úspěchů a bude moci naplňovat svůj účel, který si před jedenácti lety vytyčila. Tímto děkuji Haně Francové a Marii Sedláčkové a jejich kolegyním, které se staly zárukou kvalitně poskytovaných sociálních služeb pro pěstounské rodiny a pro rodiny s dětmi nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci.

Do dalšího roku přeji nám všem mnoho dobrého.

Aleš Novotný

ředitel Temperi, o.p.s.

Přečtěte si celou naši výroční zprávu. 😉

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.