TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů

TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů nabízí odbornou pomoc reagující na širokou škálu problému, které se v rozvodové či rozchodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží vybrané zásady Cochemské praxe.
Nabízené služby:
1. Párová komunikace
 • respektování důležitosti role matky i otce v životě dítěte a významu udržení kontaktu dítěte s druhým rodičem
 • nezatahování dítěte do sporů mezi rodiči, nepomlouvání druhého rodiče před dítětem a umožnění dítěti zachovat si pozitivní obraz obou rodičů
 • pomůže rodiči získat náhled na situaci, na své prožívání, uvědomí si dopady svého chování na dítě
 • pomůže dojít k domluvě mezi rodiči na podstatných věcech týkajících se především potřeb dětí (např. v oblasti zájmů dítěte, předávání informací o zdravotním stavu dětí, jednotný postup při výchovných záležitostech)
2. Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem
 • 6-8 podporovaných setkání (dále PS) s max. délkou 120 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je:
  • být nablízku dítěti a pomoci mu udržet příp. zlepšovat vztah s rodičem
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém PS
  • pomoci rodičům nastavit následný kontakt dítěte s rodičem bez přítomnosti organizace
3. Asistované předávání dítěte druhému rodiči
 • asistovaná předání (dále AP) probíhají v terénu příp. v ambulanci organizace v počtu 6-8 s max. časovou dotací 30 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu AP) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je
  • zajistit bezproblémové předání dítěte mezi rodiči
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém AP
  • pomoci rodičům nastavit předávání dítěte mezi sebou bez přítomnosti organizace
 • služby poskytují sociální pracovníci

Podporované setkávání a asistované předávání je dle potřeb poskytováno v průběhu pracovního týdne dle dohody s uživateli služby.

Pravidla ke službě Podporované setkávání PDF

Pravidla ke službě Podporované setkávání na základě soudního rozhodnutí PDF

Pravidla ke službě Asistované předávání PDF

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták Temperi – Rodičem i po rozchodu PDF

Kontakty na sociální pracovnice:
RYCHLÝ KONTAKT

Mgr. Lucie Hájková
vedoucí programu, psycholožka/terapeutka
M: +420 730 144 028
E: lucie.hajkova@tempericb.cz

Bc. Eliška Podlahová
sociální pracovnice
M: +420 797 991 982
T: +420 380 831 415
E: eliska.podlahova@tempericb.cz

Adresa zařízení:
TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů
Jar. Haška 1818/1
370 04 České Budějovice

Aktivity projektu jsou podpořeny z:

 • Dotačního programu MPSV Rodina
 • Dotačního programu Statutárního města České Budějovice
 • Daru Nadace J&T

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2021 Temperi o.p.s.