TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů

TEMPERI – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů nabízí odbornou pomoc reagující na širokou škálu problému, které se v rozvodové či rozchodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží vybrané zásady Cochemské praxe.
Nabízené služby:
1. Mediace
2. Psychologická pomoc
3. Podporované setkávání dítěte s druhým rodičem
 • 6-8 podporovaných setkání (dále PS) s max. délkou 120 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu PS) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je:
  • být nablízku dítěti a pomoci mu udržet příp. zlepšovat vztah s rodičem
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém PS
  • pomoci rodičům nastavit následný kontakt dítěte s rodičem bez přítomnosti organizace
4. Asistované předávání dítěte druhému rodiči
 • asistovaná předání (dále AP) probíhají v terénu příp. v ambulanci organizace v počtu 6-8 s max. časovou dotací 30 minut (individuálně lze dojednat navýšení počtu AP) + přípravná setkání s rodiči a dítětem
 • úkolem sociálního pracovníka je
  • zajistit bezproblémové předání dítěte mezi rodiči
  • sdílet emoce a obavy dítěte a rodičů po proběhnutém AP
  • pomoci rodičům nastavit předávání dítěte mezi sebou bez přítomnosti organizace
 • služby poskytují sociální pracovníci

Podporované setkávání a asistované předávání je dle potřeb poskytováno v průběhu pracovního týdne dle dohody s uživateli služby.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vaše rodina právě prochází nějakou nepříznivou sociální situací, se kterou si nevíte rady.

Leták Temperi – Doprovázení rodin po rozchodu rodičů PDF

Kontakty na pracovnice programu:

Bc. Jiří Mareš
pověřený vedením programu, psychosociální pracovník
M: +420 604 884 646
E: jiri.mares@tempericb.cz

Mgr. Veronika Nejedlová
psycholožka/terapeutka
M: +420 730 144 028
E: veronika.nejedlova@tempericb.cz

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.
mediátorka
M: +420 704 294 100
E: martina.hruskova@tempericb.cz

Aktivity projektu jsou podpořeny z:

 • Dotačního programu MPSV Rodina
 • Dotační program Jihočeského kraje
 • Dotačního programu Statutárního města České Budějovice
 • Daru Nadace J&T

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.