Služební vozidlo do Centra pomoci pro rodiny s dětmi

Automobil byl pořízen z dotace Jihočeského kraje.
Základní informace:

Dotační program: Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Opatření: Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě Jihočeského kraje

Datum realizace:  1. 6. 2023 – 31. 12. 2023

Poskytnutá dotace: 250.000,- Kč

Podpořeno: z dotace Jihočeského kraje

Cíle projektu:

Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je pořízení osobního automobilu za účelem zkvalitnění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která jsou realizované v rámci zařízení “Temperi – Centrum pomoci pro rodiny s dětmi”. Rozšířením vozového parku se zvýší časová a místní dostupnost uvedené sociální služby zejména na území SO ORP České Budějovice, Třeboň a Trhové Sviny. Sociální pracovníci budou moci vykonávat terénní práci v rodinách ohrožených sociálním vyloučením a současně žijících v odlehlejších místech těchto regionů.

Výstupy projektu:

Automobil byl vybrán z několika nabídek, přičemž vybraným dodavatelem se stala firma AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r. o. odštěpný závod České Budějovice s autem ŠKODA FABIA AMBITION. Automobil byl v prosinci 2023 předán do užívání. Nový automobil tak rozšířil vozový park u námi poskytované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Osoba odpovědná za realizaci projektu: Mgr. Aleš Novotný

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.