Zvyšování kvality práce s rodinou před, během a po rozvodu/rozchodu

Projekt je finančně podpořen z NADACE J&T

Název projektu: Zvyšování kvality práce s rodinami před, během a po rozvodu/rozchodu

Datum zahájení: 01. 10. 2019

Datum ukončení: 31. 07. 2020

Výše dotace: 230 500,- Kč

Projekt je zaměřený na stabilizaci rodin, které procházejí rozvodem (rozchodem) příp. rozvod již proběhl, ale konflikty týkající se péče a výchovy dětí přetrvávají mezi rodiči i nadále.

Aktivity projektu jsou zacíleny:

  • na zvýšení odborné kompetence a dovednosti sociální pracovnice prostřednictvím mediačního výcviku.
  • na zvýšení dostupnosti psychologické/psychoterapeutické pomoci rodině.

Nabídnutá odborná pomoc v podobě uvedených aktivit tak reaguje na širokou škálu problémů, které se v rozvodové či porozvodové etapě vyskytují. Tato pomoc respektuje nejlepší zájem dítěte a též odráží zásady Cochemské praxe, která se v českých podmínkách pomalu začíná realizovat.

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2024 Temperi o.p.s.