Výroční zpráva Temperi za rok 2019

22.5.2020

Správní rada Temperi, o.p.s. na svém zasedání dne 14. dubna 2020 schválila Výroční zprávu Temperi, o.p.s. za rok 2019.

Přečtěte si celou naši Výroční zprávu za rok 2019 🙂

Temperi, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se nacházejí v obtížné životní situaci.

©2014–2020 Temperi o.p.s.